STRUCTURĂ

Organele de decizie:

  • Adunarea Generală
  • Președintele
  • BIROUL FEDERAL: organul de conducere FRHG care coordonează activitatea Federației între Adunările Generale

Organele de administratie:

  • Comitet Executiv
  • Secretarul General
  • Directorul Tehnic

Organele de control: Comisia de Cenzori

Comisiile si Colegiile Centrale:

Comisia de Apel

COMISIA CENTRALĂ DE COMPETIȚII, LEGITIMĂRI, TRANSFERĂRI ȘI CLASIFICĂRI (CCC)

COMISIA DE DISCIPLINĂ (CD)

COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR (CCA)

COMISIA MEDICALĂ (CM)

COMISIA ANTIDOPING